ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept aperture reference point”

Term ID

925

source

ISO/TS 19130:2010

eng

aperture reference point

ARP

3D location of the centre of the synthetic aperture

Note to entry: It is usually expressed in ECEF coordinates in metres.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2019-10-16)

ara

نقطة المرجع لفتحة العدسة

ن م ف

موقع ثلاثي الأبعاد لمركز فتحة العدسة الصناعية

ملاحظة: يعبر عنها عادة بالأمتار على نظام الإحداثيات ECEF .(نظام إحداثيات ديكارتي مركزه الأرض ومثبَّت أرضيا.

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2017-10-19)

ger

Blendenreferenzpunkt

ARP

räumliche Position des Zentrums der virtuellen Blende

NOTE: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2017-10-19)

kor

ARP

합성개구 중심의 3차원 위치

비고: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2017-10-19)

rus

Контрольная точка апертуры

ARP

3D-расположение центра синтетической апертуры

Примечание: Обычно выражается в координатах ECEF в метрах

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2019-10-16)

spa

punto de referencia de la apertura

ARP

localización tridimensional del centro de la apertura sintética

Nota: Normalmente se expresa en coordenadas ECEF en metros.

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2019-01-23)

swe

apertur referenspunkt

ARP

begränsad, företrädesvis plan, tväryta vid eller nära framför en riktantenn, i vilken yta fältet kan användas för bestämning av antennens strålningsfunktion

Anm. till termpost: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2017-10-19)

JSON

/api/concepts/925.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/925.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/925.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2010-06-15