ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept actor <UML>”

Term ID

9

source

ISO/IEC 19501:2005 , (Adapted from)

eng

actor <UML>

coherent set of roles that users of use cases play when interacting with these use cases

Note to entry: An actor may be considered to play a separate role with regard to each use case with which it communicates.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

ara

لغة "الممثل" UML

مجموعة أدوار مترابطة منطقيا يقوم بها مستخدمو أدوات النمذجة عند التفاعل معها .

ملاحظة: يمكن النظر إلى الفاعل أو العامل " أكْتور " على أنه يستطيع القيام بدور منفصل فيما يخص كل حالة استخدام يتواصل معها

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2020-06-02)

dan

aktør <UML>

sammenhængende sæt af roller, som brugere af use cases spiller i forhold til disse use cases

Bemærk til posten: En aktør kan anses for at spille en forskellig rolle i hver use case, som vedkommende er med i.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - dansk (last updated: 2020-06-02)

deu

Akteur <UML>

Definition not provided in this language.

NOTE: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2020-06-02)

fin

toimija <UML>

yhtenäinen joukko rooleja, joita käyttäjillä on käyttötapausten toiminnoissa

HUOM.: Toimijalla voi olla eri rooleja suhteessa kuhunkin käyttötapaukseen.

ORIGIN: ISO/TC 211 Monikielinen termistö - Suomi (last updated: 2020-06-02)

fra

acteur <UML>

ensemble cohérent de rôles que les utilisateurs de cas d'utilisation jouent en interagissant avec ces cas d'utilisation

ORIGIN: Glossaire en français des termes de l'ISO/TC 211 (last updated: 2020-06-02)

kor

행위자 <UML>

유즈 케이스와 상호 작용 시, 그 유즈 케이스의 사용자가 수행하는 역할의 집합

비고: 행위자는 유즈 케이스 별로 별도의 역할을 수행하는 것으로 정의될 수 있다.

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

rus

действующее лицо <UML>

множество логически связанных ролей, выполняемых пользователями вариантов использования при взаимодействии с ними

Примечание: Предполагается, что действующее лицо может играть особую роль по отношению к каждому варианту использования, с которым оно взаимодействует

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

actor <UML>

conjunto coherente de roles que los usuarios de unos casos de uso juegan cuando interaccionan con esos casos de uso

Nota: Un actor puede considerarse que juega un papel separado con respecto a cada caso de uso con el cuál se comunica.

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

aktör <UML>

något utanför ett system som växelverkar med systemet genom att delta i ett användningsfall

Anm. till termpost: Aktörer kan i verkligheten vara människor (till exempel användare av systemet), andra datorsystem eller yttre händelser.

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

zho

参与者<UML>

<UML>当用例的用户与这些用例交互时,所扮演的相关角色的集合。

注: 在每个用例的交互中,参与者可扮演不同的角色。

ORIGIN: Geomatics Glossary of Terms in Chinese (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/9.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/9.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/9.ttl

info

  • status: retired
  • date accepted: 2005-07-15
  • date amended: 2015-12-01

Review

last review performed:
(2009-01-14)
status:
final
decision:
accepted
decision event:
Publication of ISO 19103:2015
notes:
The entry has been omitted from the superseding standard (ISO 19103:2015).