ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept legend class”

Term ID

861

source

ISO 19144-1:2009

eng

legend class

class resultant from the application of a classification process

Note to entry: The result of a classification process is termed legend class in this part of ISO 19144 in order to avoid confusion with the term "class" as used in UML modelling.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

ara

فئة مفتاح المصطلحات

الفئة الناتجة من تطبيق عملية التصنيف.

ملاحظة: أطلقنا مصطلح "فئة مفتاح المصطلحات" على نتيجة عملية التصنيف في هذا الجزء من مواصفات الآيزو 19144 لتجنب الخلط بينه وبين مصطلح "فئة التصنيف" بدلالته التي استعمل بها في نمذجة اللغة الموحدة للنمذجة UML .

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2020-06-02)

deu

Legendenklasse

Definition not provided in this language.

NOTE: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2020-06-02)

kor

범례 분류

분류화 과정에서 도출되는 클래스

비고: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

rus

класс легенды

класс, полученный в результате применения процесса классификации

Примечание: в этой части ISO 19144 результат процесса классификации называется классом легенды во избежание путаницы с термином "класс", используемым в моделировании UML.

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

clase de leyenda

clase resultante de la aplicación de un proceso de clasificación

Nota: En esta parte de la Norma ISO 19144 el resultado de un proceso de clasificación es una clase de leyenda para evitar confusión con el término "clase" cuando se usa en modelado UML.

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

indelningsklass

resultat som erhålls vid tillämpning av klassificering

Anm. till termpost: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/861.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/861.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/861.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2009-08-15