ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept conversion rule”

Term ID

85

source

ISO 19118:2011, 4.7

eng

conversion rule

rule for converting instances in the input data structure to instances in the output data structure

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

ara

قاعدة التحويل

قاعدة لتحويل حالات في هيكل البيانات المدخلة إلى حالات في هياكل البيانات المخرجة

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2020-06-02)

dan

konverteringsregel

regel for at konvertere instanser i inputdatastrukturen til instanser i outputdatastrukturen

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - dansk (last updated: 2020-06-02)

deu

Konvertierungsregel

Definition not provided in this language.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2020-06-02)

fin

muunnossääntö

muunnossääntö

sääntö, jota sovelletaan tiedon muuntamisessa

ORIGIN: ISO/TC 211 Monikielinen termistö - Suomi (last updated: 2020-06-02)

fra

règle de conversion

règle utilisée pour convertir les instances de la structure de données entrante en instances de la structure de données sortante

ORIGIN: Glossaire en français des termes de l'ISO/TC 211 (last updated: 2020-06-02)

kor

전환 규칙

입력 데이터 구조의 인스턴스를 출력 자료 구조의 인스턴스로 바꾸는 규칙

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

msa

undang-undang penukaran

Definition not provided in this language.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - Malay (last updated: 2020-06-02)

rus

правило преобразования

правило преобразования экземпляров во входных структурах данных в экземпляры выходных структур данных

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

regla de conversión

regla para convertir instancias de la estructura de datos de entrada a instancias de la estructura de datos de salida

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

översättningsregel

regel för att översätta data enligt en datastruktur till data enligt en annan datastruktur

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

zho

转换规则

将输入数据结构的实例转换成输出数据结构实例的规则。

ORIGIN: Geomatics Glossary of Terms in Chinese (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/85.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/85.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/85.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2005-07-15

Review

last review performed:
(2007-01-23)
status:
final
decision:
accepted
decision event:
Publication of ISO 19118:2011
notes:
Authoritative reference changed from ISO 19118:2005 to ISO 19118:2011. Lineage source added as ISO 19118:2005.