ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept constraint <UML>”

Term ID

81

source

ISO/IEC 19501

eng

constraint <UML>

semantic condition or restriction

Note to entry: Certain constraints are predefined in the UML, others may be user defined. Constraints are one of three extensibility mechanisms in UML. See: tagged value, stereotype.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

ara

قيد <UML>

شرط أو قيد يتعلق بمعاني ودلالات المفردات اللغوية

ملاحظة: بعض القيود المعيَّنة يتم تحديدها مسبقا في لغة UML بينما يترك أمر بعضها الآخر للمستخدمين لتحديده. القيود هي إحدى آليات ثلاث لقابلية المد في اللغة الموحدة للنمذجةUML. أنظر: قيمة موضحة ، نموذج نمطي ثابت.

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2020-06-02)

dan

restriktion <UML>

semantisk betingelse eller begrænsning

Bemærk til posten: Nogle restriktioner er prædefinerede i UML, andre kan være brugerdefinerede. Restriktioner er en af tre udvidelsesmekanismer i UML. Se: tagged værdi, stereotype.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - dansk (last updated: 2020-06-02)

deu

Einschränkung <UML>

Definition not provided in this language.

NOTE: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2020-06-02)

fin

rajoite <UML>

semanttinen ehto tai rajoitus

HUOM.: Jotkut UML:n rajoitteista ovat ennalta määrättyjä, toiset käyttäjän määritettävissä. Rajoitteet ovat yksi UML:n kolmesta laajennusmekanismista. Katso myös leima (tagged value) ja stereotyyppi.

ORIGIN: ISO/TC 211 Monikielinen termistö - Suomi (last updated: 2020-06-02)

fra

contrainte <UML>

condition ou restriction sémantique

ORIGIN: Glossaire en français des termes de l'ISO/TC 211 (last updated: 2020-06-02)

kor

제약 조건 <UML>

의미론적 조건 또는 제한

비고: 영역은 속성, 연산자, 함수에 대한 영역 집합 및 범위 집합을 정의하는데 사용된다.

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

rus

ограничение <UML>

семантическое условие или особое требование

Примечание: Некоторые ограничения предопределены как стандартные элементы UML, другие могут быть определены пользователем. Ограничения являются одним из трех основных типов конструкций для расширения возможностей UML. См. термины «именованное значение», «стереотип»

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

restricción <UML>

restricción o condición semántica

Nota: ciertas restricciones están predefinidas en el UML, otras pueden ser definidas por el usuario. Las restricciones son uno de los tres mecanismos de extensión de UML. Véase: valor etiquetado, estereotipo.

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

restriktion <UML>

<i UML> begränsning i beteende för en klass

Anm. till termpost: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

zho

约束<UML>

语义条件或限制。

注: 某些约束在UML中预先定义,在其他情况下可以是用户定义。约束是UML三种扩展机制之一。

ORIGIN: Geomatics Glossary of Terms in Chinese (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/81.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/81.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/81.ttl

info

  • status: superseded
  • date accepted: 2005-07-15
  • date amended: 2015-07-01

Review

last review performed:
(2009-01-14)
status:
final
decision:
accepted
decision event:
Publication of ISO 19103:2015
notes:
The entry has been superseded. An entry with a revised definition has been published in ISO 19103:2015