ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept accuracy”

Term ID

8

source

ISO 3534-1:1993

eng

accuracy

closeness of agreement between a test result and the accepted reference value

Note to entry: A test result can be observations or measurements.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

ara

الدقة

درجة اقتراب نتيجة الاختبار من القيمة المرجعية المعتمدة

ملاحظة: نتيجة الاختبار يمكن أن تكون عملية مراقبة ورصد أو عملية قياس

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2020-06-02)

dan

nøjagtighed

grad af overensstemmelse mellem et testresultat og den accepterede referenceværdi

Bemærk til posten: Et testresultat kan være observationer eller målinger.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - dansk (last updated: 2020-06-02)

fin

ulkoinen tarkkuus

testituloksen ja hyväksytyn viitearvon yhtäpitävyys

HUOM.: Testitulos voi olla havainto tai mittaus.

ORIGIN: ISO/TC 211 Monikielinen termistö - Suomi (last updated: 2020-06-02)

fra

exactitude

justesse de l'accord entre un résultat de test et la valeur de référence

[SOURCE: ISO 3534-1]

This translated term may not be from the same source as the normative term.

ORIGIN: Glossaire en français des termes de l'ISO/TC 211 (last updated: 2020-06-02)

jpn

正確度

品質評価の試験結果得られた値と参照値との近さ。

備考 1: 試験結果は,観測値又は測定値として得ることができる。

備考 2: 参照値は,論議領域を実現するものとして採択された値である。

ORIGIN: ISO/TC211関連JIS用語集 (last updated: 2020-06-02)

kor

정확도

시험 결과와 기준 값 간의 일치도를 표시하는 척도

비고: 시험 결과는 관측 값 또는 측정 값이 될 수 있다.

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

msa

ketepatan

Nilai pengukuran yang sama atau menghampiri nilai kiraan atau jangkaan

catatan: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - Malay (last updated: 2020-06-02)

rus

точность

близость результата проверки к принятому нормальному значению величины

Примечание: Результат проверки может быть получен путем наблюдения или измерения

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

exactitud

grado de acuerdo entre el resultado de una prueba y el valor de referencia aceptado

Nota: Un resultado pueden ser observaciones o medidas

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

noggrannhet

graden av överensstämmelse mellan ett observerat, beräknat eller skattat värde och ett värde som betraktas som sant

Anm. till termpost: Ibland talar man hellre om onoggrannhet istället för noggrannhet, om medelfelet ökar, ökar också onoggrannheten.

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

zho

准确度

测试结果与公认的参考值间的接近程度。

注: 测试结果可以是观测结果或量测结果。

ORIGIN: Geomatics Glossary of Terms in Chinese (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/8.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/8.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/8.ttl

info

  • status: superseded
  • date accepted: 2002-12-01
  • date amended: 2008-07-15

Review

last review performed:
(2007-12-07)
status:
decision:
decision event:
Result of FDIS Ballot for ISO 6709:2008
notes:
Definition originally taken from ISO 3534-1 was later superseded by definition in ISO 3534-2:2006