ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept value domain”

Term ID

490

source

ISO 19103:2015, 4.37

eng

value domain

set of accepted values

EXAMPLE The range 3-28, all integers, any ASCII character, enumeration of all accepted values (green, blue, white).

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

ara

مجال قيمه

مجموعة من القيم المقبولة

مثال النطاق 3 إلى 28 , وجميع الأعداد الصحيحة , وأي حرف من حروف آسكي ASCII, وترقيم جميع القيم المقبولة (أخضر , أزرق , أبيض

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2020-06-02)

deu

Wertebereich

Menge der zulässigen Werte

BEISPIEL This example has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2020-06-02)

fin

arvoalue

ominaisuudelle sallittujen arvojen joukko

ESIM. Arvoväli 3-28, kaikki kokonaisluvut, mikä hyvänsä ASCII-merkki, kaikkien sallittujen arvojen luettelo (vihreä, sininen, valkoinen).

ORIGIN: ISO/TC 211 Monikielinen termistö - Suomi (last updated: 2020-06-02)

fra

domaine de valeur

ensemble de valeurs acceptées

ORIGIN: Glossaire en français des termes de l'ISO/TC 211 (last updated: 2020-06-02)

kor

값 영역

수용된 값의 집합

보기 ~28 범위, 모든 정수, ASCII 문자, 모든 수용 값의 열거(녹색, 파란색, 흰색)

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

nld

value domain

verzameling van afgesproken waarden

VOORBEELD This example has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211 meertalig woordenboek - Nederlands (last updated: 2020-06-02)

rus

область значений

множество допустимых значений

[SOURCE: ISO/TS 19103:2005]

This translated term may not be from the same source as the normative term.

Пример Область 3-28, все - целые числа, любой символ кодировки ASCII, перечисление всех допустимых значений (зеленый, голубой, белый)

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

dominio de valores

conjunto de valores aceptados

EJEMPLO El rango 3-28, todos los enteros, cualquier caracter ASCII, una enumeración de todos valores aceptados (verde, azul, blanco).

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

värdeförråd, värdedomän

mängd av giltiga värden för en eller flera attributtyper

EXEMPEL This example has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

zho

值域

允许值的集合。

示例 28范围,所有整型数,任何ASCII字符,所有可接受值(绿,蓝,白)的枚举。

ORIGIN: Geomatics Glossary of Terms in Chinese (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/490.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/490.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/490.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2005-07-15

Review

last review performed:
(2009-01-14)
status:
final
decision:
accepted
decision event:
Publication of ISO 19103:2015
notes:
Authoritative reference changed from ISO/TS 19103:2005 to ISO 19103:2015, 4.37. Lineage source added as ISO/TS 19103:2005, 4.1.15