ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept transfer protocol”

Term ID

473

source

ISO 19118:2011, 4.31

eng

transfer protocol

common set of rules for defining interactions between distributed systems

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

ara

برتوكول تحويل

مجموعة قواعد لتحديد التفاعلات بين النظم الموزعة

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2020-06-02)

deu

Übertragungsprotokoll

Definition not provided in this language.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2020-06-02)

fin

siirtoprotokolla

hajautettujen järjestelmien välisten vuorovaikutusten määrittelyyn tarvittava joukko yhteisiä sääntöjä

ORIGIN: ISO/TC 211 Monikielinen termistö - Suomi (last updated: 2020-06-02)

fra

protocole de transfert

ensemble de règles communes définissant les interactions entre des systèmes distribués

ORIGIN: Glossaire en français des termes de l'ISO/TC 211 (last updated: 2020-06-02)

kor

전송 프로토콜

분산 시스템 간의 상호 작용을 정의하기 위한 규칙의 공통 집합

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

rus

протокол передачи

общий набор правил взаимодействия распределенных систем

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

protocolo de transferencia

conjunto común de reglas para la definición de las interacciones entre sistemas distribuidos

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

protokoll

gemensam uppsättning regler för samverkan inom distribuerade system

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

zho

传输协议

定义分布式系统间交互规则的通用集合。

注: 转换数据集不一定象原数据集那样标识。

ORIGIN: Geomatics Glossary of Terms in Chinese (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/473.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/473.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/473.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2005-07-15

Review

last review performed:
(2007-01-23)
status:
final
decision:
accepted
decision event:
Publication of ISO 19118:2011
notes:
Authoritative reference changed from ISO 19118:2005 to ISO 19118:2011. Lineage source added as ISO 19118:2005.