ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept class <UML>”

Term ID

43

source

UML 1

eng

class <UML>

description of a set of objects that share the same attributes, operations, methods, relationships, and semantics

Note to entry: A class may use a set of interfaces to specify collections of operations it provides to its environment. See: interface.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

ara

فئة <UML>

وصف لمجموعة من البيانات التي لها بيانات وصفية ، وعمليات ، وطرق ، وعلاقات ، ودلالات لفظية مشتركة

ملاحظة: ربما تستخدم الفئة مجموعة من الواجهات لتحديد مجموعات من العمليات التي تقدمها لبيئتها . أنظر : واجهة

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2020-06-02)

dan

klasse <UML>

beskrivelse af en mængde af objekter med samme attributter, operationer, metoder, relationer og semantik

Bemærk til posten: En klasse kan benytte et sæt af grænseflader til at specificere samlinger af operationer, den stiller til rådighed for sine omgivelser. Se: grænseflade.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - dansk (last updated: 2020-06-02)

deu

(Objekt-)Klasse

Definition not provided in this language.

NOTE: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2020-06-02)

fin

luokka <UML>

kuvaus joukosta objekteja, joilla on keskenään samat attribuutit, toiminnot, metodit, suhteet ja semantiikat

HUOM.: Luokka voi käyttää rajapintoja määrittämään toiminnot, joita se ympäristölleen tarjoaa. Katso käsite rajapinta.

ORIGIN: ISO/TC 211 Monikielinen termistö - Suomi (last updated: 2020-06-02)

fra

classe <UML>

description d'un ensemble d'objets partageant les mêmes attributs, opérations, méthodes, relations et sémantique

ORIGIN: Glossaire en français des termes de l'ISO/TC 211 (last updated: 2020-06-02)

kor

클래스 <UML>

동일한 속성, 연산, 방법 및 관계와 의미론을 공유하는 객체 집합의 기술

비고: 인터페이스의 집합을 사용하여 연산의 집합을 클래스로 기술할 수 있다.

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

rus

класс <UML>

описание множества объектов, обладающих общими атрибутами, операциями, методами, отношениями и семантикой

[SOURCE: ISO/IEC 19501:2005 , (Adapted from)]

This translated term may not be from the same source as the normative term.

Примечание: Класс может использовать множество интерфейсов для определения набора операций, которые он обеспечивает для своей среды. См. термин «интерфейс»

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

clase <UML>

descripción de un conjunto de objetos que comparten los mismos atributos, operaciones, métodos, relaciones y semántica

Nota: Una clase puede utilizar un conjunto de interfaces para especificar colecciones de operaciones que se proporcionan para su entorno.

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

klass <UML>

UML-element i klassdiagram för formell specifikation av datauppgifter och semantik för representation av likartade företeelser eller egenskaper

Anm. till termpost: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

zho

类<UML>

<UML>具有相同的属性(域)、操作方法、关系与语义的对象集的描述。

注: 类可以用接口的集合来定义它所提供给它的外界(环境)的操作集。

ORIGIN: Geomatics Glossary of Terms in Chinese (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/43.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/43.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/43.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2003-05-01

Review

last review performed:
(2009-01-14)
status:
final
decision:
accepted
decision event:
Publication of ISO 19103:2015
notes:
Authoritative reference changed from ISO/IEC 19501:2005 (Adapted from) to UML 1. Lineage source added as ISO/TS 19103:2005