ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept navigation”

Term ID

306

source

ISO 19133:2005

eng

navigation

combination of routing, route traversal and tracking

Note to entry: This is essentially the common term navigation, but the definition decomposes the process in terms used in the packages defined in this International Standard.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

ara

ملاحة

مزيج من التوجيه ، واجتياز المسار وتتبع خط السير

ملاحظة: المقصود هنا بشكل أساسي هو مصطلح "الملاحة" الشائع المعروف لكن التعريف يحل العملية ويردها إلى مصطلحات استخدمت في الحزم المحددة في هذا المقياس الدولي.

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2020-06-02)

deu

Navigation

Definition not provided in this language.

NOTE: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2020-06-02)

fin

navigointi

yhdistelmä reititystä, reitin kulkemista ja reittiseurantaa

HUOM.: Termillä navigointi tarkoitetaan tässä olennaisilta osin samaa kuin yleisessä kielenkäytössä (käyttäjän valintoihin perustuva ja tiettyyn määränpäähän löytämistä tukeva toiminta), mutta määritelmässä navigointiprosessin sisältö on jaettu tässä kansainvälisessä standardissa määriteltyjen ryhmittelyjen mukaisiin osiin.

ORIGIN: ISO/TC 211 Monikielinen termistö - Suomi (last updated: 2020-06-02)

fra

navigation

combinaison de routage, guidage et suivi d'itinéraire

[SOURCE: ISO 19133]

This translated term may not be from the same source as the normative term.

ORIGIN: Glossaire en français des termes de l'ISO/TC 211 (last updated: 2020-06-02)

kor

내비게이션

라우팅, 경로 운행 및 추적의 조합

비고: '내비게이션'은 일반적 용어로 사용되나, 본 표준의 용어 정의에서는 각 절차를 분할한다.

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

msa

pengemudian

Pelayaran atau proses mencari maklumat dalam tapak web dengan mengklik hiperpautan yang akan membawa pengguna dari satu laman ke satu laman yang lain. Sambil mengemudi, pengguna mungkin berpindah dari satu komputer ke satu komputer lain atau dari satu pelayan ke satu pelayan lain tanpa disedari.

catatan: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - Malay (last updated: 2020-06-02)

rus

навигация

сочетание маршрутизации, движения по маршруту и слежения

Примечание: Это, по существу, самое распространенное определение термина «навигация», но это определение разбивает весь процесс навигации на термины, используемые в пакетах, описанных в ISO 19133

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

navegación

combinación de enrutamiento, recorrido de ruta y seguimiento

Nota: Este es esencialmente el término común "navegación", pero la definición descompone el proceso en términos usados en los paquetes definidos en esta norma internacional.

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

navigering

fastställande av position och färdväg

Anm. till termpost: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

zho

导航

路径、路径遍历和跟踪的组合。

注: 这是最基本的导航通用术语,但本定义把它分解为本国际标准中定义的各个过程中的术语。

ORIGIN: Geomatics Glossary of Terms in Chinese (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/306.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/306.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/306.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2005-10-15