ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Multi-Lingual Glossary of Terms (MLGT)

Concept geographic feature”

Term ID

203

source

ISO 19125-2:2004

eng

geographic feature

representation of real world phenomenon associated with a location relative to the Earth

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

ara

معلم جغرافي

تمثيل لظاهرةحقيقة على الطبيعة ترتبط بموقع ذي صلة بالأرض

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2020-06-02)

dan

geografisk feature

repræsentation af fænomener fra den virkelige verden associeret med en lokalitet relateret til jorden

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - dansk (last updated: 2020-06-02)

deu

geographisches Feature

Definition not provided in this language.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2020-06-02)

fin

paikkatietokohde

abstrakti kuvaus todellisesta asiasta tai ilmiöstä, joka liittyy tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen

ORIGIN: ISO/TC 211 Monikielinen termistö - Suomi (last updated: 2020-06-02)

fra

entité géographique

représentation d'un phénomène du monde réel associé à une localisation relative à la Terre

[SOURCE: ISO 19125-2]

This translated term may not be from the same source as the normative term.

ORIGIN: Glossaire en français des termes de l'ISO/TC 211 (last updated: 2020-06-02)

kor

지리 피처

지구상의 위치와 연관된 실세계 현상의 표현

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

msa

fitur geografi

Definition not provided in this language.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - Malay (last updated: 2020-06-02)

nld

geo-object

abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde (bijvoorbeeld ten opzichte van het aardoppervlak)

OPMERKING 1: Indien met een geo-object een gebied wordt bedoeld, kan dit in twee of drie dimensies zijn begrensd

OPMERKING 2: Of een fenomeen een geo-object is of niet hangt af van de context waarin het object is geplaatst. Is er een associatie met een geo-gerefereerde locatie dan is het een geo-object. Is de associatie er niet dan is het fenomeen geen geo-object. Zo is bijvoorbeeld het fenomeen huis weergegeven op een landkaart een geo-object. Is het weergegeven op een foto dan is het geen geo-object. Met andere woorden: koppeling van geo-informatie maakt van een object een geo-object.

ORIGIN: ISO/TC 211 meertalig woordenboek - Nederlands (last updated: 2020-06-02)

pol

obiekt geograficzny

reprezentacja zjawiska występującego w świecie rzeczywistym, powiązanego z pozycją względem Ziemi.

ORIGIN: Słownik terminologiczny ISO/TC 211 - Polski (last updated: 2020-06-02)

rus

географический объект

представление явления реального мира, связанное с указанием его местоположения по отношению к Земле

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

objeto espacial

objeto geográfico

fenómeno geográfico

representación de un objeto geográfico del mundo real asociado con una localización relativa a la Tierra

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

geografiskt objekt

objekt som representerar en förekomst av en geografisk företeelse

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

zho

地理要素

与地球上位置相关的现实世界现象的表达。

ORIGIN: Geomatics Glossary of Terms in Chinese (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/203.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/203.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/203.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2004-08-01