ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept abbreviation”

Term ID

2

source

ISO 1087-1:2000, 3.4.9

eng

abbreviation

designation formed by omitting words or letters from a longer form and designating the same concept

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

ara

اختصار

دلالة تتشكل بعد حذف كلمات أو حروف من صيغة أطول وتدل عن نفس المفهوم

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2020-06-02)

dan

forkortelse

betegnelse dannet ved at udelade ord eller bogstaver fra en længere form af et begreb som betegner det samme

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - dansk (last updated: 2020-06-02)

deu

Abkürzung

Definition not provided in this language.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2020-06-02)

kor

약어

축약하기 전의 용어와 동일한 개념을 나타내면서 글자 또는 단어를 생략한 용어

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

rus

аббревиатура

обозначение, образованное путём исключения слов или букв из более длинной формы и обозначающее то же самое понятие

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

abreviatura

designación formada por la omisión de palabras o letras de una denominación más larga y que designa al mismo concepto

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

förkortning

benämning som skapats genom att ord eller bokstäver har utelämnats från en längre benämning och som står för samma begrepp som den längre benämningen

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/2.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/2.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/2.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2008-11-15

Review

last review performed:
(2013-01-29)
status:
final
decision:
accepted
decision event:
Publication of ISO 19104:2016
notes:
Authoritative reference changed from ISO 1087-1:2000 to ISO 1087-1:2000, 3.4.9. Lineage source added as ISO/TS 19104:2008