ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept engineering viewpoint”

Term ID

157

source

ISO/IEC 10746-3:2009, 4.1.1.4

eng

engineering viewpoint

viewpoint on an ODP system and its environment that focuses on the mechanisms and functions required to support distributed interaction between objects in the system

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

ara

وجهة نظر هندسيه

وجهة نظر على نظام المعالجه الموزعة المفتوح وبيئته تركز على الآليات و الوظائف اللازمه لمساندة التفاعل الموزع بين الكائنات التي يحتوي عليها النظام

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2020-06-02)

dan

synsvinkel, teknisk

synsvinkel på et ODP-system og dets omgivelser, som fokuserer på de mekanismer og funktioner, der er nødvendigt for at understøtte distribueret interaktion mellem objekter i systemet

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - dansk (last updated: 2020-06-02)

deu

technische Sicht

Definition not provided in this language.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2020-06-02)

fin

toteutusnäkökulma

ODP (Open Distributed Processing, avoin hajautettu suoritus) -järjestelmään ja sen ympäristöön kohdistuva näkökulma, joka keskittyy tarkastelemaan järjestelmän objektien välisen hajautetun vuorovaikutuksen tukemiseen tarvittavia mekanismeja ja toimintoja

ORIGIN: ISO/TC 211 Monikielinen termistö - Suomi (last updated: 2020-06-02)

fra

point de vue d'ingénierie

point de vue sur un système ODP et son environnement qui se concentre sur les mécanismes et les fonctions exigés pour supporter l'interaction distribuée entre objets du système

ORIGIN: Glossaire en français des termes de l'ISO/TC 211 (last updated: 2020-06-02)

kor

공학 관점

시스템에서 객체들 간의 분산 상호 작용을 위해 요구되는 함수와 메카니즘에 초점을 둔 개방형 분산 처리 시스템과 그 환경에 대한 관점

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

pol

inżynierski punkt widzenia

punkt widzenia (4.7) na dany system ODP oraz jego otoczenie, który skupia się na mechanizmach i funkcjach potrzebnych do wsparcia rozproszonej interakcji pomiędzy obiektami systemu

ORIGIN: Słownik terminologiczny ISO/TC 211 - Polski (last updated: 2020-06-02)

rus

инженерный аспект

аспект ODP-системы и среды ее функционирования, выделяющий механизмы и функции, нужные для поддержки взаимодействия объектов в этой распределенной системе

[SOURCE: ISO/IEC 10746-3:1996]

This translated term may not be from the same source as the normative term.

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

punto de vista de la ingeniería

punto de vista de un sistema ODP y su entorno que se centra en los mecanismos y funciones requeridas para soportar la interacción distribuida entre los objetos del sistema

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

samverkansperspektiv

perspektiv på ett system och dess omgivning som fokuserar på mekanismer och funktioner som behövs för att stödja samverkan mellan systemdelar

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

zho

工程视角

将重点放在机制和功能需求上,支持分布系统间对象交互的基于ODP系统及其环境的视角。

ORIGIN: Geomatics Glossary of Terms in Chinese (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/157.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/157.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/157.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2005-02-15

Review

last review performed:
(2012-08-11)
status:
final
decision:
accepted
decision event:
Publication of ISO 19119:2016
notes:
Authoritative reference changed from ISO/IEC 10746-3:1996 to ISO/IEC 10746-3:2009, 4.1.1.4. Lineage source added as ISO 19119:2005