ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept error propagation”

Term ID

1278

source

ISO/TS 19130:2010

eng

error propagation

process of determining the uncertainties of derived quantities from the known uncertainties of the quantities on which the derived quantity is dependent

Note to entry: Error propagation is governed by the mathematical function relating the derived quantity to the quantities from which it was derived.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2019-10-16)

ara

انتشار الخطأ

عملية تحديد أوجه عدم التيقن في الكميات المشتقة من الشكوك المعروفة في الكميات التي تعتمد عليها الكميات المشتقة

ملاحظة: إنتشار الخطأ محكوم بالدالة الرياضية التي تربط الكمية المشتقة بالكميات التي اشتقت منها.

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2017-10-19)

ger

Fehlerfortpflanzung

Bestimmung der Fehler abgeleiteter Größen auf Grundlage der Kenntnis der Fehler der Originalgrößen

NOTE: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2017-10-19)

kor

오류 전파/에러 전파

Definition not provided in this language.

비고: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2017-10-19)

rus

распределение ошибок

процесс определения неопределенностей производных величин из известных неопределенностей исходных величин, от которых зависит производная величина

Примечание: Распространение ошибок определяется математической функцией, связывающей полученную величину с величинами, из которых она была получена.

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2019-10-16)

spa

propagación de errores

proceso de determinación de las incertidumbes de las cantidades derivadas a partir del conocimiento de las incertidumbres de las cantidades de las que depende la cantidad derivada

Nota: La propagación de errores está gobernada por la función matemática que relaciona la cantidad derivada con las cantidades de las cuales ha sido derivada.

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2019-01-23)

swe

felfortplantning

överföring av fel från mätvärden eller andra ingångsvärden till storheter som är funktioner av dessa värden

Anm. till termpost: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2017-10-19)

JSON

/api/concepts/1278.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/1278.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/1278.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2010-06-15