ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Multi-Lingual Glossary of Terms (MLGT)

Concept data product”

Term ID

110

source

ISO 19131:2007

eng

data product

dataset or dataset series that conforms to a data product specification

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

ara

منتج بيانات

مجموعة بيانات أو سلسلة مجموعة بيانات مطابقة لمواصفات منتج بيانات معين

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2020-06-02)

deu

Datenprodukt

Definition not provided in this language.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2020-06-02)

fin

tietotuote

yhden tai useamman tietoaineiston tai tietoaineistosarjan tiedoista koottu tuote, joka voidaan luovuttaa sellaisenaan tai sisällön perusteella rajattuna tiettyyn käyttötarkoitukseen

ORIGIN: ISO/TC 211 Monikielinen termistö - Suomi (last updated: 2020-06-02)

fra

produit (de données)

jeu de données ou série de jeux de données conforme à une spécification de produit (de données)

[SOURCE: ISO 19131]

This translated term may not be from the same source as the normative term.

ORIGIN: Glossaire en français des termes de l'ISO/TC 211 (last updated: 2020-06-02)

kor

데이터 제품

데이터 제품 사양을 따르는 데이터셋 또는 데이터셋 시리즈

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

rus

информационный продукт

набор данных или ряд наборов данных, которые соответствуют спецификации информационного продукта

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

producto de datos

conjunto de datos o serie de conjuntos de datos conforme a unas especificaciones de producto de datos

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

dataprodukt

specificerad datamängd eller serie av datamängder som erbjuds eller efterfrågas

Anm. till termpost: I praktiken måste en dataprodukt definieras, huvudsakligen genom att specificera de krav som ska kunna ställas på data. Det kan göras innan någon datamängd har producerats. ISO 19131, Data product specification, anger ett standardiserat sätt att definiera en dataprodukt. till termpost: En dataprodukt kan i sin specifikation ange att datamängderna levereras via en viss nedladdningstjänst. Varken tjänster, databaser eller programvara räknas dock som dataprodukter i sig.

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

zho

数据产品

与数据产品规范一致的数据集或数据集系列。

ORIGIN: Geomatics Glossary of Terms in Chinese (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/110.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/110.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/110.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2007-04-15