ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept data”

Term ID

104

source

ISO/IEC 2382-1:1993

eng

data

reinterpretable representation of information in a formalised manner suitable for communication, interpretation, or processing

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

ara

بيانات

تمثيل للمعلومات قابل لإعادة التفسير بطريقة رسمية مناسبة لأغراض الاتصال والتفسير والمعالجة

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2020-06-02)

dan

data

genfortolkelig repræsentation af informationer på en formaliseret måde, så de kan kommunikeres, fortolkes eller bearbejdes

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - dansk (last updated: 2020-06-02)

deu

Daten

formalisierte eineindeutige Darstellung von Information, geeignet für den Austausch, die Interpretation und die Verarbeitung

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2020-06-02)

fin

data

tiedon määrämuotoinen, uudelleen tulkittavissa oleva esitys, joka soveltuu viestintään, tulkintaan tai prosessointiin

ORIGIN: ISO/TC 211 Monikielinen termistö - Suomi (last updated: 2020-06-02)

fra

donnée

représentation réinterprétable d’une information de façon formelle et adaptée à la communication, à l’interprétation ou au traitement

ORIGIN: Glossaire en français des termes de l'ISO/TC 211 (last updated: 2020-06-02)

kor

데이터

정보를 의사소통, 해석, 처리에 적합한 형식으로 재해석 가능하도록 표현한 것

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

msa

data

Definition not provided in this language.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - Malay (last updated: 2020-06-02)

rus

данные

формализованное представление информации, допускающее неоднозначное толкование и пригодное для коммуникации, интерпретации или обработки

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

datos

representación reinterpretable de la información de manera formal adecuada para la comunicación, la interpretación o el procesamiento

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

data

representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

zho

数据

为便于交流、解释或处理,对信息的可再解释的形式化表示。

ORIGIN: Geomatics Glossary of Terms in Chinese (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/104.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/104.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/104.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2005-07-15

Review

last review performed:
(2007-01-23)
status:
final
decision:
accepted
decision event:
Publication of ISO 19118:2011
notes:
Lineage source changed from ISO 19118:2005 to ISO 19118:2011.