ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept accuracy”

Term ID

1014

source

ISO 3534-2:2006

eng

accuracy

closeness of agreement between a test result or measurement result and the true value

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

ara

الدقة

درجة اقتراب نتيجة الاختبار او القياس من القيمة الحقيقية

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2020-06-02)

deu

Genauigkeit

Maß der Übereinstimmung zwischen einem Ermittlungsergebnis oder einem Messergebnis und dem tatsächlichen Wert

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2020-06-02)

fin

ulkoinen tarkkuus

tietoaineiston ominaisuus, joka ilmentää testituloksen tai mittaustuloksen ja todellisen arvon läheisyyttä

ORIGIN: ISO/TC 211 Monikielinen termistö - Suomi (last updated: 2020-06-02)

kor

정확성

시험결과 또는 측정결과와 참값 사이의 근사치, 근접성

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

rus

точность

близость измеренного значения к истинному значению измеряемой величины

Примечание: в данном международном стандарте истинным значением может выступать эталонное значение, принятое за истинное

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

exactitud

grado de concordancia entre el resultado de un ensayo o una medición y el valor verdadero

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

noggrannhet

graden av överensstämmelse mellan ett observerat, beräknat eller skattat värde och ett värde som betraktas som sant

Anm. till termpost: Ibland talar man hellre om onoggrannhet istället för noggrannhet, om medelfelet ökar, ökar också onoggrannheten

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/1014.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/1014.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/1014.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2008-07-15